ସମଧ୍ୱନି ଅବହେଳିତ ଧ୍ୱନି ସମୁହକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସୃଜନଶୀଳ, ମାନବବାଦୀ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସାମିଲକରି ଏହାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧରଭାବେ ଆଗେଇନେବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲେ ଆମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ ।