ଡ଼କ୍ଟର ଉଷାରାଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Follow:
3Articles

ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି

ଓଡିଶାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ…

ଆମେ ଓ ଆମ ଗାଁ

ଭାରତ ଓ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ । ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି…

ଆମେ ଓ ଆମ ଗାଁ

ଭାରତ ଓ ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ରାଜ୍ୟ । ଗାଁର ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି…