ସଂଗୀତ – ବସନ୍ତ (ଏକତାଲ)

1 Min Read

(୧)

ଆଜି ଏ ନୀରବ ନିବିଡ଼ ରାତିରେ

                ଆସିଛ ତୁମେ ଆସିଛ

ଚନ୍ଦ୍ରାଜଡ଼ିତ ଜୋଛନା ସାଥିରେ

                ଆସିଛ ତୁମେ ଆସିଛ ।

                                ବେଦନା-ବିଧୁର ଆଖିପତା ଚୁମି

                                ମଦିର ଅଧରେ, ଦେଇଛ ଉଷୁମି,

ବିରହ-ବାତୁଳ ବସନ୍ତେ-ମାତି ହେ

                                ଆସିଛ ତୁମେ ଆସିଛ ।

କେତେ ଦିବା-ନିଶି କେତେ ରବି-ଶଶୀ

                                                ଗଲେଣି ଭରମି ଭରମି ହେ,

କେତେ ଫୁଲ ଗଲେ ମୁକୁଳେ ମଉଳି

                                                ସରମେ, ନିଠୁର ମରମୀ ହେ;

                                ବହି ବହି ଗଲା କେତେ ବା’ବତାସ,

                                ଦହି ଦହି ଗଲା କେତେ ହା-ହୁତାଶ,

ବିରଳେ ଅଳସ ଅଶ୍ରୁ-ତାତିରେ

                                                ଆସିଛ ତମେ ଆସିଛ ।

(୨)

ହିନ୍ଦୋଳ- ଏକତାଲ

ମମ ଅନ୍ତର କୁଞ୍ଜ ଭବନେ, ରାଜ ହେ ସଖା ରାଜ

ନବ ନଟବର ନାଗର ବେଶେ, ସାଜି କୁସୁମ ସାଜ ।

                                ଜାଗିଛି ପ୍ରାଣେ ଅକୂଳ ଛନ୍ଦ

                                ଆକୁଳ କଲାଣି ବକୁଳ ଗନ୍ଧ,

ହିନ୍ଦୋଳ ସ୍ୱରେ ଜୀବନ ମୂରଲୀ, ମନ୍ଦ ମଧୁରେ ବାଜ ।

                                ମତ୍ତ ମଳୟ ଭସାଇ ଦେଇଛି

                                                                                ଜାତି, କୁଳ ଭୟ, ଲଜ୍ଜା,

ମାନ, ଅଭିମାନ ସକଳ ପାସୋରି

                                                ରଚିଛି ଏ ଫୁଲ ସଜ୍ଜା;

‘ମୋର’ ବୋଲି ମୋର ଅଛି ଯାହା କିଛି,

ଆଜି ପାଇଁ ସିନା ସମ୍ପାଦି ରଖିଛି,

କାନ୍ତ ହେ, ତବ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତେ ଲୋଟାଇ ଦେବି ମୁଁ ଆଜ ।

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ସୌଜନ୍ୟ

ଭଞ୍ଜପ୍ରଦୀପ ଭିଓ ୦୪

ପୃଷ୍ଠା : ୩୨

Share This Article