Home / ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର

ସଂଗୀତ – ବସନ୍ତ (ଏକତାଲ)

(୧) ଆଜି ଏ ନୀରବ ନିବିଡ଼ ରାତିରେ                 ଆସିଛ ତୁମେ ଆସିଛ ଚନ୍ଦ୍ରାଜଡ଼ିତ ଜୋଛନା ସାଥିରେ                 ଆସିଛ ତୁମେ ଆସିଛ ।                                 ବେଦନା-ବିଧୁର ଆଖିପତା ଚୁମି                                 ମଦିର ଅଧରେ, ଦେଇଛ ଉଷୁମି, ବିରହ-ବାତୁଳ ବସନ୍ତେ-ମାତି ହେ                                 ଆସିଛ ତୁମେ ଆସିଛ । …

Read More »