ତାଲାବନ୍ଦ

1 Min Read

ତାଲାବନ୍ଦ

ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲ
ସେମାନେ ପଚାରୁଥିଲେ
କି ଅପରାଧ ଆମର?

କ୍ଷମତାରେ ମତ୍ତ ତୁମେ
କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତ ଉତ୍ତର?

ତୁମ ହାତେ ପରା ଦାରୋଗା, ଦଫାଦାର
ତୁମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଚାର ।

ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲ
କ୍ଷମତାର ତିକ୍ତ ଅନୁଭବ ଦେଲ ।
ଆମେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ନାହିଁ
କାହିଁକି ଏପରି?
କ୍ଷମତାକୁ କହିଲୁ ନାହିଁ
କରନି ଏପରି।

ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଦୀ
କ୍ଷମତା ମତ୍ତଙ୍କ ସହ
ଭୂତାଣୁ ଭୟରେ।

ଏ କଣ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଶୋଧ
ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ?
ନା, ଏକ ଚେତାବନୀ
କ୍ଷମତାମତ୍ତଙ୍କୁ
ନମ୍ର ହୁଅ, ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ
ସତ୍ୟାଶ୍ରୟୀ ହୁଅ।
ତା ନହେଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଫେରିବ
ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢିବ?
(୧୦/୪/୨୦୨୦)

Photo credit- https://bit.ly/3eCWWWi

Share This Article
ଗଣିତ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ