ଡକ୍ଟର ଇତିଶ୍ରୀ ସାହୁ

Assistant Professor at Utkal University of Culture
Follow:
1 Article

ସମାଜ ଓ କଳା

"ମଣିଷ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟଜଗତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିପାରୁଛି…