ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ

Follow:
1 Article

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଣୀ ଜୟରାମ

ସତୁରି ଦଶକର ମଝାମଝି ଯେବେ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ରେକର୍ଡିଙ୍ଗ କଲିକତାରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ