ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଓ

Follow:
2 Articles

‘ଉଷା’ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଫିଲ୍ମ

ଆମେ ‘ଉଷା’ ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖ 2023ରେ, ଜୟଦେବ ଭବନରେ । ‘ଉଷା’…

ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବାଣୀ ଜୟରାମ

ସତୁରି ଦଶକର ମଝାମଝି ଯେବେ ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ରେକର୍ଡିଙ୍ଗ କଲିକତାରୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ…