Home / ସତ୍ୟ ସାଗର ବେହେରା

ସତ୍ୟ ସାଗର ବେହେରା

ତାଳଗଛର ଐତିହ୍ୟ

ଗାଁକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସୈର୍ନ୍ଦଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତାଷ ଜମିପାଖରେ ଥିବା ତାଳ ଗଛ ଗୁଡାକ ସେସବୁ ତାଳ ଗଛ ଜିବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି  ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ । ଗାଁ ସହିତ ତାଳ ଗଛର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରି ନିବିଡ । ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଗାଁରେ …

Read More »