ସମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ

ଗବେଷକ, ଲେଖକ
1 Article

ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଯୁଗୀୟ ବାଦ୍ୟକଳା: ବାଲିସାହିର ଢ଼ଣ କୋଇଲା

(ବ୍ୟାସେଦବଙ୍କ କାହାଣୀରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ବିନାୟକ ଆପଣା ଦାନ୍ତର ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଦେଲେ ‘ମହାଭାରତ’  । ନିଜସ୍ୱ ଦ୍ୱୈତ…