ମନମୋହନ ମିଶ୍ର

Follow:
2 Articles

ଭଗବତୀ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ – ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ

ଭଗବତୀ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ                              ସେ ଦିନ ନିର୍ଜନ ରାତି ଆଦିବାସୀ ଛୁଆ ଘିନୁଆ ବାଣୁଆ

ଭଗବତୀ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ

(ମୋହନ ‘ନୂଆ ଗପଟିଏ ଲେଖ’ କବିତା ବହିର ଅଂଶ ବିଶେଷ) ଭଗବତୀ ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ସେ