ଚଢେୟା ଚଢେୟାଣୀ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି

ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ
ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ 122 Views
1 Min Read

ପଢା କେତେ ଜାତି କହରେ ଚଢେୟା
ପଢା କେତେ ଜାତି କହ,
ନକହି ପାରିଲେ ନିବୁଜ କବାଟ
ନିଜ ବନସ୍ତ ରେ ରହ?

Support Samadhwani

କବାଟରେ ମତି ନାହିଁ ଚଢେୟାଣୀ
ମୁଣ୍ଡ ରେ ଘୋର ବନସ୍ତ
ହେଣ୍ଟାଳ ଭୁଲିଛି ମତ୍ତମହାବଳ
ବେଳ ହେଲା ରତ ରତ।

ତୋ ମତ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣେ ଚଢେୟା ରେ
ଜାଣଇ ଏଇ ଶରୀର,
ଭିତରେ ବନସ୍ତ ବାହାରେ ବନସ୍ତ
ଲେଖିବୁ ଭେଦ କାହାର ?

ବେଳ ମହାବଳ ଶୁଣ ଚଢେୟାଣୀ
ଗ୍ରାସଇ ଆମର ଦେହ
ଗମ୍ଭୀରାରେ ଶୁନ ବାହାରେ ବି ଶୁନ
ବନସ୍ତ ଟି ଏକା ଥୟ।

Support Samadhwani

ପବନରେ ଫାଶ ନାହିଁ ଚଢେୟାଣୀ
ପବନରେ ନାହିଁ ଗାର
କିଏ ସେ ଚଢେୟା କିଏ ଚଢେୟାଣୀ
କିଏ ଜାଣେ ଏ ବେଭାର।

ତିନି ଜାତି ପଢା ଲେଖେ ଚଢେୟାଣୀ
ଲେଖେ ପଢା ତିନି ଜାତି
ପହିଲି ପଢାରେ ସଭିଏଁ ବାଳୁତ
ନିଜ କଳପନା ସାଥି।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗର ପଢା ସାଧବାଣୀ
ଶକତ ଯୁବକ ଜାଣ
ଶରୀର ଅକ୍ଷର ଶରୀର ଶବଦ
କାମ କମାଣ ନିର୍ମାଣ ।

ଶେଷ ଯୁଗ ପଢା ପଢୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ
ଆଖି ହଳକ ନଥାଇ
ପୋଥିର ବେଭାର ଈଶ୍ବର ଗୋଚର
କେବଳ ପାଠକ ସେଇ।

•••••

Share this Article