Tag: Nabakrushna Chaudhury

ଶ୍ରୀମତୀ ମାଳତୀ ଚୈାଧୁରୀ

ମାଳତୀ ସେନ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବିବାହକରିବା ପରେ ମାଳତୀ ଚୈାଧୁରୀ ହୋଇଥିଲେ । ୧୯୦୪ ମସିହାରେ ଜନ୍ମ…