Tag: Food Culture

ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ : ଆଲୋଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଟବର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ

ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଲୋଚକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶୀ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ…

ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଖିଆପିଆ ବାଗ

ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଯଦି ମନଜାଣି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟଟିକେ…