Home / ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନାଥ

ଶର୍ମିଷ୍ଠା ନାଥ

ଆତ୍ମସମ୍ମାନ

ତୁମେ କହୁଥିଲ ! ସେ ବିକିହେଇଛି ମଦ, ମା°ସରେ; ମାତିଛି ପଇସାର ନିଶାରେ! ନା, ସେ ଵିକି ହେଇନି, ସେ ଵିକି ହେଇପାରେନି, ତା ଦେହର ଚମଡା ତଳେ ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ମନ ତା ଭିତରେ ତାର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେ ତାର ରକ୍ଷଣ କରିପାରେ। ଏତେ ଦିନ …

Read More »