Home / ରୀମା ସାହୁ

ରୀମା ସାହୁ

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁସନ୍ଧାନ କ୍ରମରେ…

ମଣିଷ ଉତ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନୁଭବ କରିଆସିଛି । ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖିବାପାଇଁ ଚାଷବାସ କରିବା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଛି । ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି ସେସବୁ …

Read More »