ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ନନ୍ଦ

ଗୁରୁ, କଳାକାର
1 Article

ଉଡ଼୍ର ପଦ୍ଧତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଇତିବୃତ୍ତି

https://www.youtube.com/watch?v=xczu9l9WtS8 ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ବହୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରଣୋଦିତ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ନେଇ…