Home / ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ନନ୍ଦ

ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ନନ୍ଦ

ଗୁରୁ, କଳାକାର

ଉଡ଼୍ର ପଦ୍ଧତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଇତିବୃତ୍ତି

https://www.youtube.com/watch?v=xczu9l9WtS8 ପୁରାଣ ଇତିହାସରେ ବହୁ ପ୍ରଶସ୍ତି ପ୍ରଣୋଦିତ ଏକ ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଚୀନ ଗୌରବ ନେଇ ଆମର ଉକ୍ରଳୀୟ ବା ଉଡ଼୍ର ସଂସ୍କୃତି ଉଦ୍ଭାସିତ । କପିଳ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ, ‘ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ଦେଶାନାଂ ଉକ୍ରଳଃ ଶ୍ରୁତଃ । ଉକ୍ରଳସ୍ୟ ସମୋ ଦେଶା ଦେଶୋ …

Read More »