Home / ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ

ପ୍ରଫେସର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ

ସାହିତ୍ୟିକ, ସ୍ତମ୍ବକାର

କାଳନ୍ଦିଚରଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭାବନାର କବିତା -“ପୂରୀ ମନ୍ଦିର” – ଏକ ସମୀକ୍ଷା

କାଷ୍ଠ-ପାଷାଣ-ଗଠିତ ହେ ନୀର୍ଜିବ ଦେବତା ମୂରତି! ଏ ଦେଶ ଶୋଣିତେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ଯେ ବିଶ୍ୱର କୀରତି, ମାନବର ଶିଳ୍ପକଳା କଳ୍ପନା-ଘଟିତ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯାହା ହୋଇଛି ଗଠିତ ମାନବର ହସ୍ତେ ବହି ରୂପ ଭାଗ୍ୟେ ତା’ର କରୁଛ ବିଦ୍ରୁପ, ଅନ୍ତର ଗୁହାରି ନଶୁଣକି ତାହାରି ଶୂନ୍ୟପ୍ରାଣ …

Read More »