Home / ଅସୀମ ବସୁ

ଅସୀମ ବସୁ

ନାଟ୍ୟକାର, ମଞ୍ଚନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ୍ଟଶିଳ୍ପି

ମାଟି ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୁବ ସମାଜର – ଅସୀମ୍ ବସୁ

  ଆମ ନିଜର ପରିଚୟ ହେବ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍କୃତି, ଜାତୀୟ ସଂସ୍କୃତି । ତା’କୁ ବାଦ୍ଦେଇ ବିଶ୍ୱାୟନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାର କିଛି ମାନେ ହୁଏନି । ମାଟି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅବିଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବାପାଇଁ ସମଧ୍ୱନି ସାଂସ୍କୃତିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ …

Read More »