ଅଗଣିଙ୍କ ଶୋକ (କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ)

0 Min Read

କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅଗଣିଙ୍କ ଶୋକ – ପ୍ରଫେସର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ
ପଢ଼ିଛନ୍ତି – ସ୍ଵୟଂପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ
ବେହେଲା – ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ
ଭିଡ଼ିଓ – ସମଧ୍ୱନି ଟିମ

 

Share This Article
ଗଣିତ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ