Home / ଅଡ଼ିଓ ଭିଡିଓ / ଗାଣି ଏନେଜ (ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ)

ଗାଣି ଏନେଜ (ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ)

Share Samadhwani


Share Samadhwani
Support Samadhwani

About ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମୁର୍ମୁ

Check Also

ଓଡିଶୀରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟିକଲା “ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗସ”

Share Samadhwaniଓଡିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୀବାପାଇଁ ଏତେ ଋଚି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକଥା ହୁଏତ ମଣିଷ ନ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। …