ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ । ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଲେଖକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ । ସମଧ୍ୱନି ସେଥିପ୍ରତି ଦାୟୀନୁହେଁ । କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନେକଲେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ।

Exit mobile version