ସଲାମ ସମଶେର (କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ)

ଗଳ୍ପଟି ମହାବାତ୍ୟା ସମୟର ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ

0 Min Read

SALAM SAMSHER (Short story) ||Based on an incident of The Super Cyclone ||Story Prof. Birendra Nayak

Share This Article
ଗଣିତ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର, ଲେଖକ, ସମାଲୋଚକ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ
Exit mobile version