ସାଥିରେ…

ବିପ୍ଲବୀ ସାଥି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଷଡଂଗୀଂକ ସ୍ମୃତିରେ …

ସାଥିରେ… ସାଥି…

ସଂକଳ୍ପ ତୁମର ବୃଥା ତ ଯିବନି

ଅଛୁ ଆମେ ତୁମ ସାଥିରେ ।

ପାଶେ ଅଛି ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ

ସେଇ ସ୍ମୃତିରେ ଲୁଚିଛି ଶକ୍ତିରେ

ଦିନେ ବିଜୟ ଆମର ନିଶ୍ଚେରେ ।

ସାଥିରେ…

ଲାଞ୍ôଚତ ମଣିଷ ଆକାଶରେ ଦିନେ

ଆସିଥିଲା କଳା ମେଘରେ

ଆଶଙ୍କା ଆତଙ୍କ କବଳରେ ଥିଲା

ମେହେତିଆଙ୍କ ମନ(ରେ)

ନାହିଁ ତ ବିକଳ୍ପ ଶୋଷଣର ଆଜି

ଯେବେ ଶୁଭୁଥିଲା ନାରାରେ

ବିଜୁଳି ପରି ଆସିଥିଲ ସାଥି

ଆଣି ଆମ ମନେ ଆଶାରେ ।

ସାଥିରେ…

ଛାଡ଼ି ସୁଖସିରି ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ

ଗରିବି କୁ କଲ ସାଥିରେ

ଯେତେ ଖଟିଖିଆ କ୍ଷେତର ମୂଲିଆ

ସଂଗ୍ରାମେ ହେଲ ତା ସାଥିରେ

ମିଛ ବିକାଶର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଇ

କହିଲ ବିକଳ୍ପ ଅଛିରେ

ଝାଳ ରକ୍ତ ଦେଇ ହେଲେ ଏକାକାର

ଭାଙ୍ଗିବ ପୁଞ୍ଜିର ଗର୍ବରେ । (ଦର୍ପରେ)

ସାଥିରେ… ସାଥି

କାଶିପୁରଠାରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର

ଜଳେ ବିସ୍ଥାପନ ନିଅାଁରେ

ଚାଷି ଓ ମୂଲିଆ ହେଲାଣି ଅଲୋଡ଼ା

ମିଛ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଧୋକ୍କାରେ ।

ସତ ଚିକ୍ରାର କମ୍ପନରେ ଆଜି

ଦୋହୋଲେ ଶାସକ ଗାଦିରେ

ଥିଲେ ସାଥି ଆଜି ନିଜେ ଦେଖିଥାନ୍ତ

ତୁମ ଶପଥର ଶକ୍ତିରେ

ସାଥିରେ…

ଆମେ ଯେତେ ସାଥି ବଞ୍ôଚଛୁ ଆଜି

ଧମନୀରେ ଅଛି ରକ୍ତରେ

ଏକ ବି ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବନି

ଶପଥ ନେଉଛୁ ଆଜିରେ

ପୁଞ୍ଜିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମାଧି ତ ନେବ

ମେହେନତିଆଙ୍କ ହାତରେ

ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ

ହେବ ଶୋସିତଙ୍କ ଜୟରେ

About ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ

ସୁଧୀର ପଟ୍ଟନାୟକ
ଗୀତିକାର , ସମଦୃଷ୍ଟି ପାକ୍ଷିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ, ମୁକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ, ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀ

Check Also

Featured Video Play Icon

ଆମ୍ଭେ କେତେଜଣ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡାଇ ନଦେଲେ ଚଳିବକି

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *