ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ

About ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ

ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ପାଢ଼ୀ
‘ସମଧ୍ୱନି’ ପତ୍ରିକା ଓ ‘ସମଧ୍ୱନି ଇ - ପତ୍ରିକା"ର ସମ୍ପାଦକ, ସମ୍ବାଦିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କର୍ମୀ

Check Also

Featured Video Play Icon

ଭାବର ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ : ଦେବରାଜ ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *